020 765 9780 hakemus@pk-luotto.fi

Usein kysytyt kysymykset

Kuka voi hakea PK-Luottoa?

PK-Luottoa voi hakea yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö yhtiöjärjestyksen mukaisesti joko yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa. PK-Luotto haetaan ja myönnetään ainoastaan Y-tunnuksen omaavalle yritykselle tai yhteisölle.

Millainen yritys voi saada PK-Luoton?

Tarjoamme PK-Luottoa suomalaisille PK-yrityksille, joilla on PRH:n antama y-tunnus. Lisäksi PK-yrityksen vastuuhenkilöiden tulee olla hyvämaineisia ja vilpittömin mielin toimivia henkilöitä, ilman maksuhäiriömerkintöjä. Myöskään lainaa hakevalla PK-yritykselle tai sen takaajilla ei saa olla maksuhäiriöitä.

Pitääkö PK-Luoton hakemisen yhteydessä antaa esinevakuuksia, kuten osakkeita, autoa, kiinteistö tai muuta vastaavaa yrityksen omaisuutta?

Ei tarvitse.

Pitääkö PK-Luottoa hakiessa olla henkilötakauksia?

Kyllä pitää. Suomen PK-Luotto Oy edellyttää PK-Luottoa hakevaa yritystä hankkimaan lainalle yksityishenkilön omavelkaisen takauksen. Joissakin tapauksissa näitä takaajia tulee olla kaksi, joten siihen kannattaa varautua.

Mikä on omavelkainen takaus?

Omavelkainen takaus tarkoittaa takausta, jonka mukaan takaajat vastaavat päävelasta, eli kaikista luottokustannuksista ja luotonantajalle koituneista ylimääräisistä hoitokustannuksista, niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Eli mikäli alkuperäinen velallinen laiminlyö takaisinmaksuvelvoitteensa, velka peritään takaajilta täysimääräisesti kuluineen, korkoineen ja perintäkuluineen.

Olen PK-yrittäjä ja haen PK-Luottoa yritykselleni. Voinko itse toimia myös takaajana?

Kyllä voit. Huomioithan, että joissakin tapauksissa tarvitsemme mahdollisesti myös toisen takaajan.

Kuinka nopeasti PK-Luotto myönnetään?

Kun olemme saaneet kaikki tarvittavat tiedot ja allekirjoitukset on saatu, niin etenemme päätöksissä nopeasti. Usein jo saman päivän aikana tiedetään, onko yritykselle myönnetty PK-Luottoa.

Milloin myönnetty PK-Luotto siirretään yrityksemme pankkitilille?

Kun Luotonhakija ja Takaaja tai Takaajat ovat kaikki allekirjoittaneet Suomen PK-Luotto Oy:n tarjoaman luottosopimuksen, niin viimeistään seuraavana päivänä raha siirretään luotonsaajan tilille.

Kuinka PK-Luotto maksetaan takaisin?

PK-Luotto takaisinmaksu tapahtuu kuukausittain tasaerissä. Lähetämme yrityksen laskutusosoitteeseen laskut, joilla takaisinmaksu tapahtuu. PK-Luotto erääntyy maksettavaksi luottosopimuksessa määritellyissä yhtä suurissa maksuerissä takaisinmaksutaulukon mukaisesti. Ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi yhden (1) kuukauden päästä PK-Luoton myöntämisestä. PK-Luoton erityiset erääntymisperusteet on esitetty PK-Luoton yleisissä lainaehdoissa.

Voinko maksaa PK-Luoton takaisin ennenaikaisesti?

Kyllä voit, mutta otathan aina yhteyttä asiakaspalvelijaamme mahdollisimman pikaisesti. Mikäli maksat useamman kuukausierän mittaisen PK-Luoton täysimääräisesti takaisin ennen ensimmäisen erän eräpäivää, saat 50 % alennuksen luottosopimuksessa mainitusta toimituspalkkiosta. Tämän jälkeen tapahtuva PK-Luoton ennenaikainen takaisinmaksu ei lähtökohtaisesti vähennä eikä nosta kokonaiskustannuksia.

Mitä PK-Luotto kokonaisuudessaan maksaa PK-yritykselle?

Suomen PK-Luotto Oy käyttää erittäin avointa ja läpinäkyvää hinnoittelumallia jokaisessa tarjoamassaan PK-Luotossa. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä tiedät ennen sopimuksen allekirjoittamista, minä päivänä kukin lainaerä erääntyy ja paljonko on lyhennyksen ja palkkion yhteenlaskettu summa. Suomen PK-Luotto Oy täsmentää PK-Luoton yleisten lainaehtojen kohdassa 5, että ”Luotonantajalla ei ole oikeutta muuttaa niitä allekirjoitetussa Luottosopimuksessa olevia maksuja ja/tai palkkioita, joihin Luotonsaaja on allekirjoituksellaan sitoutunut”. Näin ollen luotonsaaja tietää tarkalleen, mihin hän sitoutuu, kun sopimuksen allekirjoittaa.

Yrityksemme edustamiseen tarvitaan 2 henkilön allekirjoitus, kuinka voimme hakea PK-Luottoa?

Toinen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö on yhteydessä Suomen PK-Luotto Oy:hyn ja hakee PK-Luottoa. Hän ilmoittaa yhtiöjärjestyksen mukaisesta vaateesta ja kertoo edustajallemme toisen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön yhteystiedot. Suomen PK-Luotto Oy varmistaa asian myös häneltä. Myönteisen päätöksen yhteydessä molemmat nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt saavat sähköpostilla kutsun hyväksyä ehdot ja allekirjoittaa lainahakemuksen.